FAQ

Pre koho je koučing určený?

Pre každého, kto sa chce ďalej rozvíjať a sebaspoznávať, chce v nejakej oblasti dosiahnuť zmeny, hľadá výzvy či novú perspektívu.

 

Pre koho nie je vhodný koučing?

 

Kto potrebuje relevantné odborné informácie, rady, supervíziu (v takomto prípade je vhodnejší mentor), kto potrebuje odbornú pomoc, v oblasti pretvrávajúcich neurotických či psychiatrických ťažkostí (odporúčaný psychológ, psychiater).

Čo je to koučing?

 

"Koučovanie prináša možnosť voľby a vedomé tvorenie vlastného života."*

Koučing slúži na navýšenie sebauvedomenia a sebadôvery, pričom klient preberá zodpovednosť za svoj (osobný či profesný) život. Kouč nevystupuje ako rádca, je však klientovi partnerom v procese navyšovania sebauvedomenia, sebadôvery a zodpovednosti. Využíva k tomu svoje kompetencie skrz koučovacie techniky - najčastejšie kladením vhodných otázok, za účelom podpory a výzvy. Kouč verí, že klient sa sám pozná najlepšie. Koučovací vzťah je časovo obmedzený, zameraný na vytvorenie klientovej vízie a splnenie konkrétnych cieľov významných pre klienta.  Základným kameňom koučovacieho vzťahu je dôvera a zachovanie dôvernosti.

 

Ako dlho trvá koučovacie sedenie?

 

Sedenia sú dopredu dohodnuté a spísané v kontrakte**. Individuálne sa pohybujú od 60 - 90 min.

Koľko stojí hodina?

60 min. v priestoroch koučovne ..................................................................................750 czk

60 min. hodina pre študujúcih umlecov vrámci projektu #umělecnetrpí ............................300 - 400 czk***

Máte ďalšie otázky?

 

Napíšte mi ich, rada Vám na ne

_______________________________________________________________
* Crkalová, A., Riethof, N. Pruvodce světem koučovaní a osobnostní typologie pro praxi, s.21, 2012.

**kontrakt je vopred spísaná dohoda o koučovacom vzťahu medzi koučom a klientom, pričom sumarizuje informácie o počte sedení, spôsobu a výške platby, úlohy kouča a klienta,  obsahuje imformáciu o mlčanlivosti, či postupy platné podľa etického kódexu.

*** Cena závisí od priestoru (školský priestor alebo koučovňa).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now